2020
Z opusteného priemyselného areálu sme postupne vybudovali a dokončujeme ďalšie rekonštrukcie priestorov na výrobné, skladovacie aj administratívne účely zodpovedajúce moderným štandardom.

Hala M1 [voľné priestory]

HALA M1 je najstaršou halou v priemyselnom areáli, bola postavená v dvoch etapách. Prvá časť haly bola postavená v roku 1951, k jej rozšíreniu došlo v roku 1974.

Hörmann Automotive

Auto Koiš

Hala M3

HALA M3 bola vybudovaná v dvoch etapách, pričom výstavba bola ukončená v roku 1976. S rekonštrukciou sme začali v roku 2005 pričom hala M3 bola prvou plne obsadenou halou v areáli.

FMB

LKW Komponenten

Pöttinger stroje

Hala M4

HALA M4 bola postavená v roku 1975. Rekonštruovať sme ju začali v čase, keď bola dlhých 7 rokov neobsadená a slúžila iba ako skladový priestor.

SPPP Slovakia

Eurostyle Systems Bánovce

Hella Slovakia

Medline Assembly Slovakia

Hala M5

HALA M5 bola vybudovaná po etapách v rokoch 1980 a 1997. Táto hala bola v rámci histórie spoločnosti KORD SIPOX zrekonštruovaná ako druhá v poradí.

Hella Slovakia